Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zgłoś sugestię lub prześlij komentarz pisząc na adres aoze@aoze.pl

Dane usługodawcy:

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Świętokrzyska 20

00-002 Warszawa

Email: aoze@aoze.pl

NIP: 526-00-40-341

Kapitał zakładowy: 501.000,00 zł, w całości wpłacony

Web: http://nape.pl

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000186140